top of page

Извън рекламата: подкаст на Wunderman Thompson Sofia

Не-рекламистки, но по рекламистки, разговори от офиса на Wunderman Thompson Sofia след работно време. Wunderman-ци обсъждат с известни гости актуални теми, споделят наблюдения и прозрения за хората.

"Извън рекламата" е тук: https://anchor.fm/izvun-reklamata с обещание за нов епизод "всяка седмица или нещо от тоя род"


* * *

bottom of page