top of page

Рекламен полуден: инициативата на Interpartners

Рекламен полуден е инициатива на Interpartners, която стартира през 2019 г. като ден на отворените врати, в който агенцията приветства всички желаещи да надникнат в кухнята им. В следствие на COVID-19, форматът се трансформира в он-лайн срещи с избрани лектори за обмяна на опит и дускусии.

https://www.facebook.com/interpartnersbg/


bottom of page