top of page

Търси се: Social Media Manager, Nitram

"

Търсим си човек. Човек, който може да общува с Instagram и Facebook, сякаш са живи хора. Трябва да може да планира и създава съдържание за социалните мрежи и да си говори с човеците, които искат да питат, кажат, отбележат и споделят какво ли не с брандовете, за които работим. Ако ти си този човек, пиши ни на believe@nitram.bg.

Ако не си ти, предай му, за да ни пише той.

"bottom of page