top of page

Условия за ползване


Въведение


http://bgreklamist.com/ (Сайтът) се управлява от физическите лица Севда Грънчарова и Юлиана Цветкова (ние, нас, наш/а/о/и).


Тези Условия за използване (заедно с документите, посочени в тях) ви разясняват условията, при които можете да използвате нашия сайт, независимо дали сте гост или регистриран потребител. Използването на нашия сайт включва достъп, сърфиране или регистрация за използване на нашия сайт.


Моля, прочетете внимателно тези условия за използване, преди да започнете да използвате нашия сайт, Препоръчваме ви също да прочетете нашата Политика за защита на личните данни и Политиката за използване на “бисквитки” и да отпечатате копие от този документ за бъдещи справки.

С влизането и ползването на нашия Сайт вие давате вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия за използване и се съгласявате да ги спазвате. Те са правно споразумение между вас и нас, което може да бъде променено само с нашето съгласие. Те трябва да се четат заедно с останалите приложими условия по-долу и всички подробности за начина на функциониране на сайта и предлаганите услуги, предоставени на него .

Ако не сте съгласни с тези Условия за използване, моля, прекратете незабавно използването на нашия сайт.


Други приложими условия


Тези Условия за използване се позовават на следните допълнителни условия, които също се прилагат към използването на нашия сайт от ваша страна:

  • Нашата Политика за защита на личните данни, която определя условията, при които обработваме личните данни, които събираме от вас или които ни предоставяте, вие гарантирате, че всички данни, които сте ни предоставили, са точни.

  • Нашата Политика за използване на “бисквитки”, която дава информация за “бисквитките” на нашия сайт. Използвайки нашия Сайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитките” на нашия Сайт.

Промени в нашите условия и Сайта


Ние си запазваме правото да променяме периодично тези Условия за използване, без предварително уведомление, като ги променим на нашия Сайт. Моля, проверявайте периодично тази страница и обръщайте внимание на промените, които правим, тъй като те ви обвързват.

Можем да актуализираме периодично нашия сайт и да променяме съдържанието му по всяко време. Моля, обърнете внимание, че съдържанието на нашия Сайт може да е остаряло в даден момент и ние не сме задължени да го актуализираме.

Не гарантираме, че на Сайта ни или в съдържанието му няма да има грешки или пропуски.


Достъп до нашия Сайт


Нашият Сайт се предоставя безплатно.

Не гарантираме, че сайтът ни или съдържанието му винаги ще бъде достъпно без прекъсвания или грешки. Достъпът до нашия сайт е разрешен на временен принцип. Можем да преустановим, оттеглим, прекратим или променим, изцяло или частично, Сайта ни без предизвестие. Ние не носим отговорност към вас в случай, че по някаква причина Сайтът ни не е достъпен в даден момент или за някакъв период.

Вие носите отговорност да вземете всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия Сайт. Също така разбирате, че не можем и не гарантираме, че всяко съдържание на нашия сайт няма да бъде заразено с вируси и/или друг код, който има заразни или разрушителни свойства. Вие сте отговорни за прилагането на достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни програми и други проверки за сигурност), за да задоволите вашите специфични изисквания за безопасност и надеждност на входящите и изходящите данни.

Освен това вие носите отговорността всички лица, които имат достъп до Сайта ни чрез вашата интернет връзка, да бъдат запознати с тези условия на ползване и други приложими условия и да ги спазват.

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично опасен. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп или да пречите на правилното функциониране на нашия Сайт и по-специално не трябва да се опитвате да заобиколите сигурността, да се намесвате, да прониквате или да разрушавате по друг начин нашия Сайт или друга компютърна система, сървър, рутер или друго свързано към интернет устройство. Периодично може да ограничим достъпа до някои функции или части на нашия Сайт или на целия Сайт.

Права върху интелектуална собственост

„Съдържание“ ще означава каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателно, лого, икони, търговски марки, текстове, графичен текст, графики, фотографски изображения, снимки, звуци, илюстрации, музика, мнения, забележки, коментари, произведения на изкуството, връзки, въпроси, предложения, база данни, данни от проучвания, изследвания, информация или други материали, включително материали, информация, съдържание или рекламни съобщения, предоставени от трети страни. С настоящите Общи условия bgReklamist разрешава на всеки потребител да използва Съдържанието по следния начин: Да разглежда Съдържанието единствено за лични и нетърговски цели; Потребителите нямат право да използват, копират, изменят, адаптират, създават производни произведения, разпространяват, лиценизрат, отдават под наем, продават, прехвърлят, публично да представят или показват, възпроизвеждат, предават, излъчват или по какъвто и друг начин да използват Уебсайта или Съдържанието, освен ако изрично друго не е посочено в настоящите Общи условия.

Ние сме изключителен носител на всички права, включително права на интелектуална собственост, върху Уебсайта и Съдържанието.


Точност на информацията

Информацията в нашия Сайт е предоставена само за обща информация. Ние ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че информацията на нашия Сайт е точна, но съдържанието, коментарите, отзивите и други материали, публикувани на нашия сайт, не са предназначени да представляват съвет за това, на какво трябва да се вярва. Трябва да получите професионални или специализирани съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашия Сайт.

Ние не правим никакви изявления или гаранции изрични или подразбиращи се, че дадена информация е точна, пълна или актуална и в максималната степен, разрешена от закона, не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разчитането на такава информация от вас или от някого, на когото предадете такава информация. Ако откриете неточна информация на нашия Сайт, моля, свържете се с нас и ние ще се постараем да я поправим, ако сме съгласни с това, възможно най-скоро.


Линкове към този и други сайтове

Периодично можем да предоставяме линкове, които ще ви позволят да влизате в уебсайтовете на трети страни директно от нашия Сайт. Такива сайтове на трети страни не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликнете върху линковете към тези сайтове, вие напускате контролираната от нас зона, затова не можем да поемем отговорност за каквито и да било проблеми, възникнали във връзка с използването от трети страни на вашите данни, съдържанието на нашите сайтове или продуктите или услугите предлагани от тези сайтове.

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да забраним всяка връзка от друг интернет сайт с материали или информация на нашия сайт.


Нашата отговорност

Въпреки че се надяваме, че сайтът ни ще представлява интерес за потребителите, ние изключваме всички условия, гаранции и заявления или други условия, които могат да се отнасят за нашия Сайт или за съдържанието му, независимо дали са изрични или подразбиращи се, в степента, разрешена от закона. Ние няма да носим отговорност пред който и да е потребител за загуба или вреда, независимо дали по силата на договор, неизправност (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, възникнали от или във връзка с:

  • използване или невъзможност за използване на нашия Сайт; или

  • използване или разчитане на съдържанието, показано на нашия Сайт.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия Сайт или защото сте изтеглили съдържание от него или от който и да е уебсайт, свързан с него.

Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете, свързани с нашия сайт. Тези линкове не трябва да се тълкуват в смисъл, че препоръчваме тези свързани уебсайтове. Ние не носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.


Достъпност

Ние осъзнаваме необходимостта този Сайт да бъде достъпен и лесен за използване, независимо от технологията или възможностите.

Макар че се стремим да спазим приетите насоки и стандарти за достъпност и използваемост, не винаги е възможно да го направим във всички области на нашия Сайт. Съдържанието, предоставено от партньорите ни от трети страни и от потребителите на сайта, може да не отговаря на тези указания и стандарти.

Непрекъснато се стремим да подобрим нивото на достъпност и използваемост на нашия Сайт. Ако откриете нещо, което се нуждае от подобрение, или имате затруднения при използването на този Сайт, моля, уведомете ни.


Общи условия

За осъществяване на кореспонденция с bgReklamist моля да се свържете със следните контакти: hello@bgreklamist.com

[Ако сте потребител, имайте предвид, че тези Условия за използване, техният предмет и тяхната форма ще се управляват от законодателството на Република България . Ние и вие се съгласяваме, че съдилищата в гр. София ще бъдат компетентни при евентуални спорове, освен ако закон не предвижда друго.]

Ако сте юридическо лице, тези Условия на ползване, техният предмет и тяхната форма (както и всякакви извъндоговорни спорове или искове) ще се управляват от законодателството на Република България Ние и вие се съгласяваме, че съдилищата в гр. София ще имат изключителна юрисдикция.

Свържете се с нас


Ако срещнете проблеми с нашия Сайт или имате забележки по него, моля, не се колебайте да се свържете с нас.


Актуализации

Тези условия за използване са актуализирани за последен път през февруари 2021.bottom of page