top of page

CMO Insider: специализираният портал на Publicis Group

CMO Insider стартира през пролетта на 2020 година. Медията на Publicis Group e замислена с идеята да предоставя надеждна информация, анализ и експертно мнение по отношение на социалните нагласи, маркетинга, медиите и рекламните тенденции, които ще бъдат полезни при вземането на важни бизнес решения по време и след пандемията COVID-19.


https://cmoinsider.bgbottom of page