top of page

FFWD Brand Talks: инициативата на Perceptica & the other halfFFWD Brand Talks e инициатива за обмяна на идеи и гледни точки на Perceptica и the other half, провокирана от фундаменталните предизвикателства , пред които се изправят брандовете, след Covid-19. Форматът среща различни индустрии в лицето на двама бранд представители и двама модератори, изправени пред едно и също предизвикателство, а зрителите могат да участват през цялото време.

https://www.facebook.com/theotherhalf.co/

bottom of page