top of page

Redlink: медията за маркетинг и комуникации на Ogilvy Bulgaria

Redlink е медията за маркетинг и комуникации на Ogilvy Group Bulgaria, която стартират в началото на октомври 2020. Целта им е да споделят специализирана информация за бранша.


https://redlink.bgbottom of page