top of page

The Smarts за Софийски международен литературен фестивал

През 2020 Софийският международен литературен фестивал се фокусира върху начина, по който живеем в тази особена година, без значение от държавата и езика. И както отбелязват - литературата няма отговори на всички въпроси, но със сигурност знае как да започнем отново.

#НаНовРед е концепцията на фестивала, разгърната в няколко теми:

Общуването – изолацията и новите начини на комуникация.

Обществото – протестите и социалните промени.

Личността – тревогата за настоящето, но и надеждите на бъдещето.

Планетата – екологията и климата.

И, разбира се, за ролята на изкуството във всичко това.


Чудесната визуалната идентичност, която грижливо прибираме във вдъхновяващата колекция Визия за тази година е на The Smarts.


* * *

bottom of page