top of page

Up To Date with Digitas: месечни дигитални новости от Digitas Sofia

Всеки месец Digitas Sofia събират в прилежен списък дигиталните новости от света, подредени по платформи. Удобно и полезно курирано съдържание, с което да сте up to date с постоянно променящите се правила на интернета.

Up To Date with Digitas е в Medium на https://digitassofia.medium.com

* * *

bottom of page