top of page

Wunderman Thompson за MOVE.BGWunderman Thompson Sofia заговарят отново на достъпен, визулано красив език по сериозни и актуални обществено-политически теми с кампанията за MOVE.BG - Учебник за бъдеща история на България.


През 2021 година, българското правителство трябва да разработи "Национален план за възстановяване и устойчивост" по едноименния механизъм на ЕС, с който страната ни да получи 12 млрд. лв. грантово финансиране за поправянето на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията и да положи основите на модерна и по-устойчива Европа.


Подготовката на проекта обаче и версията към средата на април са обект на множество критика от новите партии в 45-то Нардоно събрание, експерти и граждански организации. Това повдига и въпроси в по-широкото обществено пространство за начина на разходване на средствата и притеснението, че качествени промени за решаването на предизвикателства пред държавата ни, които не търпят отлагане, няма да се случат.


Още през лятото на 2020, коалицията от граждански организации "Зелено движение", която включва MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс”- Българи и „Институт Кръгова Икономика” изработват пет експертни становища с препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост.


А Учебник за бъдеща история на България се ражда от желанието на коалицията да популяризира каузата и разбирането за възможната България като икономически силна, със съхранена природа и място за достоен живот на хората.


Повече за кампанията и самият учебник може да намерите на http://futurehistory.bg


* * *

bottom of page