top of page

Българските комуникационни агенции и компании все по-често споделят наученото през годините в различни формати като срещи, лекции, семинари, академии. Споделени е динамичен показалец на инициативите за споделено локално знание със свободен достъп. 

bottom of page